Słownik

następne »
znajdź termin     

feromon (ang. pheromone), sygnał chemiczny wydzielany przez organizm w celu komunikacji z innymi przedstawicielami gatunku; często działający na odległość jako podnieta seksualna.

fetysz (ang. fetish), przedmiot nie związany z seksem, który poprzez warunkowanie nabiera zdolności wytwarzania pobudzenia seksualnego.

hierarchia potrzeb (ang. needs hierarchy), sekwencja potrzeb od najbardziej prymitywnego poziomu potrzeb podstawowych do potrzeb wyższego poziomu, które aktywizują się dopiero po zaspokojeniu niższych; model opracowany przez Abrahama Maslowa.

inwestycja rodzicielska (ang. parental investment), czas i energia, które muszą poświęcić rodzice na wychowanie potomstwa.

krytyczny punkt zapasów (ang. critical set point), poziom na wewnętrznej "skali" biologicznej, która sygnalizuje ośrodkowemu układowi nerwowemu stan tłuszczu w organizmie; kiedy tłuszcz zmagazynowany w wyspecjalizowanych komórkach spada poniżej tego poziomu, wysyłane są sygnały pobudzające do jedzenia; ma kluczowy wpływ na ilość spożywanego jedzenia i wagę.

motyw (ang. motive), motywacja wzbudzana psychologicznie lub społecznie, która, jak się zakłada, jest przynajmniej częściowo wyuczona.

motywacja (ang. motivation), proces inicjowania, kierowania i podtrzymywania aktywności fizycznych i psychicznych; zawiera mechanizm preferencji jednych aktywności nad inne oraz energię i trwałość reagowania.

motywacja braku (ang. deficiency motivation), motywacja do przywracania równowagi fizycznej lub psychicznej.

motywacja płynąca z podniety (ang. incentive motivation), motywacja wzbudzona przez bodziec zewnętrzny.

motywacja wewnętrzna (ang. intrinsic motivation), motywacja, w której dana aktywność jest celem samym w sobie.

następne »

PSYCHOLOGIA I ŻYCIE

Philip G. Zimbardo

Ta książka to wzór doskonałej popularyzacji wiedzy psychologicznej. W sposób obiektywny, przystępny i wyczerpujący przedstawia główne dziedziny psychologii i pokazuje ich praktyczne zastosowania.

więcej »

Materiały dla studentów

Tu znajdziesz materiały, które pomogą Ci opanować materiał z podręcznika Zimbardo Psychologia i życie i przygotować się do egzaminu.

więcej »

Materiały dla wykładowców

Tu znajdziesz materiały, które pomogą w przygotowaniu wykładów i ćwiczeń opartych na podręczniku Zimbardo Psychologia i życie.

więcej »


Copyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88
/usr/local/www/virtual/aneksy.pwn.pl/psychologia