Słownik

następne »
A  B  C  Ć  D  E  F  G  H  I  J  K  L  Ł  M  N  O  Ó  P  Q  R  S  Ś  T  U  V  W  X  Y  Z  Ź  Ż 
znajdź termin     

badania międzykulturowe (ang. cross-cultural research), badania mające na celu wykrycie, czy jakieś zachowania obserwowane w jednej kulturze występują także w innych kulturach.

badania nad adopcją (ang. adoption studies), badania orzekające o dziedziczności, w których ustala się stopień, w jakim cechy i wzorce zachowania (jak I.I. czy osobowość) dzieci adoptowanych koreluje z cechami i wzorcami zachowania ich rodziców biologicznych i przybranych.

badania normatywne (ang. normative investigation), badania ukierunkowane na opisanie tego, co jest charakterystyczne lub specyficzne dla danego wieku lub stadium rozwojowego.

badania podstawowe (ang. basic research), badania podejmowane w celu uzyskania dokładnej i wszechstronnej wiedzy o danym zjawisku czy procesie, początkowo bez uwzględniania praktycznych zastosowań.

badania stosowane (ang. applied research), badania podejmowane w wyraźnie określonym celu, polegającym na znalezieniu rozwiązania problemów praktycznych.

badanie empiryczne (ang. empirical investigation), staranna obserwacja obserwowalnych zdarzeń czy zjawisk; tzw. wstępujący (ang. bottom-up) typ badania oparty na zbieraniu danych.

badanie ewaluacyjne (ang. evaluation research), badanie, które pozwala ocenić, czy jakiś program oddziaływań społecznych lub typ terapii osiąga założone cele i czy jego efekty są warte poniesionych kosztów.

badanie korelacyjne (ang. correlational study), schemat badawczy, który służy do oceny siły związku między zmiennymi; nie pozwala na wyciąganie wniosków dotyczących przyczyn.

barbiturany (ang. barbiturates), leki zaliczane do środków tłumiących (hamujących), stosowane w małych dawkach w celu łagodzenia lęków, a w dużych - jako środki nasenne.

bariera krew-mózg (ang. blood-brain barrier), półprzepuszczalna błona, która powstrzymuje obce substancje przed przedostaniem się z krwiobiegu do mózgu.

następne »

PSYCHOLOGIA I ŻYCIE

Philip G. Zimbardo

Ta książka to wzór doskonałej popularyzacji wiedzy psychologicznej. W sposób obiektywny, przystępny i wyczerpujący przedstawia główne dziedziny psychologii i pokazuje ich praktyczne zastosowania.

więcej »

Materiały dla studentów

Tu znajdziesz materiały, które pomogą Ci opanować materiał z podręcznika Zimbardo Psychologia i życie i przygotować się do egzaminu.

więcej »

Materiały dla wykładowców

Tu znajdziesz materiały, które pomogą w przygotowaniu wykładów i ćwiczeń opartych na podręczniku Zimbardo Psychologia i życie.

więcej »


Copyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88
/usr/local/www/virtual/aneksy.pwn.pl/psychologia