Rozszerzony spis treści rozdziału

Spis treści rozdziału (format pdf, 28 KB)
Obejrzyj prezentację PowerPoint (online)
Pobierz skompresowaną prezentację

Wprowadzenie: Badania nad wpływem wczesnego dotyku na rozwój niemowląt
Ewolucja, dziedziczność i zachowanie
 1. Ewolucja
  • Dobór naturalny
   Rysunek 3.1 Jak działa dobór naturalny
   Zamiany środowiskowe wywołują współzawodnictwo o zasoby pomiędzy członkami danego gatunku. Przeżyją i będą rozmnażać się tylko te jednostki, które posiadają właściwości skuteczne w radzeniu sobie ze zmianami. W następnym pokoleniu będzie więcej jednostek posiadających te genetycznie uwarunkowane cechy.

  • Zmienność i współzawodnictwo
 2. Ewolucja człowieka
 3. Geny i zachowanie
  • Podstawy genetyki
  • Genetyka i psychologia
Mózg i zachowanie
Zbliżenie: uzależnienia - genetyka alkoholizmu
 1. Podpatrywanie mózgu
  • Uszkodzenia mózgu
  • Lezje
  • Elektryczna stymulacja i rejestracja
  • Skanowanie mózgu
   Obrazy uzyskane dzięki PET pokazują, że różne zadania stymulują aktywność neuronalną w odrębnych obszarach mózgu.
   Steven E.Petersen, Washington University School of Medicine, St. Louis.


 2. Struktury mózgowe i ich funkcje
  Rysunek 3.3 Pień mózgu, układ limbiczny i kora mózgowa

  Przedstawiony przez autora podział mózgu nie w pełni odpowiada podziałom stosowanym w neuroanatomii i neurofizjologii patrz Psychologia i życie s. 84
  • Pień mózgu
   Rysunek 3.4 Struktury pnia mózgu
   Lynn O'Kelly
  • Układ limbiczny
   Rysunek 3.5 Układ limbiczny
   Lynn O'Kelly
 3. Kora mózgowa
  Rysunek 3.6 Kora mózgowa
  Lynn O'Kelly

Układ dokrewny i nerwowy
 1. Hormonalna regulacja zachowania i procesów wewnętrznych
  Tabela 3.1 Główne gruczoły dokrewne i funkcje wydzielanych przez nie hormonów
 2. Neuronalna regulacja zachowania i procesów wewnętrznych
  Rysunek 3.11 Hierarchiczna organizacja układu nerwowego

Układ nerwowy w działaniu
 1. Neuron
  Rysunek 3.14 Główne struktury neuronu
 2. Potencjały generatorowe i czynnościowe
  • Potencjał generatorowy
  • Potencjał czynnościowy
  Rysunek 3.17 - Zmiany elektryczne w neuronie podczas trwania potencjału czynnościowego
 3. Przekaźnictwo synaptyczne
  Rysunek 3.18 Przekaźnictwo synaptyczne
 4. Neuroprzekaźniki i ich funkcje
  Zbliżenie: uzależnienia - przekaźnictwo synaptyczne i narkotyki; działanie kokainy
 5. Sieci neuronalne

Układ nerwowy i świadome doświadczenie
 1. Asymetria półkulowa
  Rysunek 3.20 Skutki uszkodzeń jednej strony mózgu

  Rysunek 3.21 Specjalizacja półkul mózgowych
  Lynn O'Kelly
 2. Dwa mózgi czy jeden?
  Rysunek 3.23 Drogi neuronalne dla informacji wzrokowej

  Rysunek 3.24 Koordynacja oka i ręki
  R. W. Sperry, The Harvey Lectures, seria 62. Copyright © 1968 by Academic Press

  Nasz reagujący mózg

Teraz do 20% taniej w Księgarni PWN

Pedagogika. T. 1-2
Pedagogika. T. 1-2cena juz od 63,80zamów
Podstawy ekonomii
Podstawy ekonomiicena juz od 47,90zamów
Podstawy fizyki. T. 1-5
Podstawy fizyki. T. 1-5cena juz od 219,60zamów

PSYCHOLOGIA I ŻYCIE

Philip G. Zimbardo

Ta książka to wzór doskonałej popularyzacji wiedzy psychologicznej. W sposób obiektywny, przystępny i wyczerpujący przedstawia główne dziedziny psychologii i pokazuje ich praktyczne zastosowania.

więcej »

Materiały dla studentów

Tu znajdziesz materiały, które pomogą Ci opanować materiał z podręcznika Zimbardo Psychologia i życie i przygotować się do egzaminu.

więcej »

Materiały dla wykładowców

Tu znajdziesz materiały, które pomogą w przygotowaniu wykładów i ćwiczeń opartych na podręczniku Zimbardo Psychologia i życie.

więcej »


Copyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88
/usr/local/www/virtual/aneksy.pwn.pl/psychologia