KONKURENCJA CENOWA USŁUG LOGISTYCZNYCH

Według R. Czernoty z Spedpolu, usługi transportowe w Polsce są tańsze niż w krajach Europy Zachodniej. Przeciętny koszt usługi wynosi od 1 do 2 zł za kilometr przewozu 1 tony ładunku. Przyczyną niskiej ceny usług transportowych są tanie paliwo i robocizna. Przewoźnicy krajowi są chętnie zatrudniani przez zagraniczne przedsiębiorstwa. Mogą oni napotkać jednak kłopoty, gdy ceny ich usług uznane zostaną za dumpingowe.

Tańsze jest również przechowywanie produktów w Polsce. Na początku lat dziewięćdziesiątych cena magazynowania 1 tony produktu wynosiła kilkanaście dolarów, a obecnie od 6 do 8 USD. Konkurencyjność cen magazynowania wynika m.in. z niskich kosztów użytkowania ziemi i dzierżawienia nieruchomości. Poziom cen usług wyznacza również duża liczba małych i średnich przedsiębiorstw logistycznych, które dążą do konsolidacji usług i wykazują dużą elastyczność działania, aby zachować konkurencyjność.

W Polsce jest kilka dużych przedsiębiorstw oferujących komplet usług logistycznych, ale nie ma centrów logistycznych o zasięgu międzynarodowym. Międzynarodowe centra logistyczne dysponują dużą powierzchnią magazynową i nowoczesną technologią obsługi klientów (np. śledzenie drogi przesyłki od magazynu do klienta, skomputeryzowana baza przeładunkowa). Według informacji rzecznika prasowego B. Rosenkiewicza, Schenker BTL wykonało projekt zarządzania łańcuchem dostaw dla szwedzkiego centrum logistycznego obsługującego Hewlett-Packard. Na podstawie tego projektu zlikwidowano ośrodki logistyczne w Danii, Szwecji, Norwegii i Finlandii, a na ich miejsce wybudowano jedno nowoczesne międzynarodowe centrum logistyczne w Kopenhadze. Centrum to koordynuje działalność jedenastu dystrybutorów produktów Hewlett-Packard w Europie.

W Holandii jedna trzecia produktów transportowana jest za pośrednictwem dużych centrów logistycznych, zlokalizowanych w miejscowościach, w których krzyżują się szlaki kolejowe, wodne i drogowe. Duże centra logistyczne w Niemczech, zajmują wraz towarzyszącą im infrastrukturą obszar kilkuset hektarów. Centra położone są w pobliżu dużych aglomeracji, co pozwala ograniczyć ruch samochodów w miastach. Ładunki z dużych samochodów ciężarowych przeładowywane są na terenie centrum do mniejszych samochodów dostawczych. Centra pozwalają skrócić czas realizacji usług transportowych, zmniejszyć zapasy i liczbę dostaw, a w rezultacie redukują koszty nawet o 30%. Centra logistyczne służą przede wszystkim tym przedsiębiorstwom, które skalkulowały, że outsourcing logistyczny bardziej im się opłaca niż utrzymywanie działów logistycznych. Specyfika produktów nie pozwala jednak niektórym producentom na korzystanie z usług centrów logistycznych. Dotyczy to produktów wymagających szybkiego dostarczenia do nabywców i profesjonalnego eksponowania ich w sklepie. Koncern Cadbury Wedel posiada dwa zakłady przemysłowe w Warszawie i w Bielanach Wrocławskich. W Bielanach utworzono centrum dystrybucyjne i nawiązano współpracę z lokalnymi firmami spedycyjnymi, gdyż centrum nie posiada własnego taboru samochodowego. Warszawski zakład przemysłowy od kilku lat współpracuje z przedsiębiorstwem logistycznym Raben.

Ceny pakietu usług logistycznych negocjowane są z każdym klientem z osobna. Przy wycenie usług bierze się pod uwagę m.in. koszt pracy konsultantów, koszty transportu i magazynowania, koszt monitorowania przesyłek oraz liczbę przeładunków. Ceny kompleksowych usług logistycznych są wysokie w relacji do wartości produktów, ponieważ outsourcing nie jest jeszcze powszechnie stosowany w Polsce. Operatorzy logistyczni mają problemy z efektywnym spożytkowaniem środków transportowych i optymalnym wykorzystaniem sieci dystrybucyjnej. Obecnie ceny usług logistycznych raczej wzrastają ze względu na niestabilną sytuację gospodarczą, wzrost ceny paliw, wyższej od zakładanej inflacji, rosnących kosztów robocizny, mocnego kursu złotego i drogie kredyty.

W długoterminowej perspektywie, wraz ze stabilizacją sytuacji rynkowej i rozwojem gospodarki narodowej, ceny kompleksowych usług logistycznych będą maleć. Czynnikiem obniżki ceny kompleksowych usług logistycznych jest bowiem automatyzacja operacji magazynowych i wzrost obrotów centrów logistycznych.

Pytania:
  1. Jaki jest wpływ ceny na przewagę konkurencyjną w zakresie usług logistycznych?
  2. Jakie są zalety dużych centrów dystrybucyjnych?
  3. W jaki sposób ustalane są ceny na usługi logistyczne?
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Sobótka A. K, Ceny na miarę klienta, "Businessman Magazine" 2000, listopad, s. 160-161.

Marketing

Eugeniusz Michalski

Książka, którą należy mieć pod ręką na uczelni i w pracy! Przyjazny podręcznik do nauczania podstaw marketingu...

więcej »

Materiały dla studentów

Jak pracować z Przewodnikiem? Sprawdź, co Ci radzi Autor. Porady ułatwią Ci także korzystanie z podręcznika.

więcej »

Materiały dla nauczycieli akademickich

Zadaniem Przewodnika do studiowania jest między innymi pomoc wykładowcom w stworzeniu atrakcyjnej formy przekazywania wiedzy z dziedziny marketingu.

więcej »

Copyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88