ROZDZIAŁ 8:
RUCH ELEKTRONÓW W POLU ŚREDNIM: ATOMY I MOLEKUŁY

Metoda Hartree-Focka:
http://en.wikipedia.org/wiki/Hartree-Fock_method
http://vergil.chemistry.gatech.edu/notes/hf-intro/hf-intro.html
http://www.fz-juelich.de/nic-series/volume31/staemmler.pdf

Struktura atomu:
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/quantum/atomstructcon.html#c1
Zasada Pauliego:
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/pauli.html#c2
Reguły Slatera:
http://www.chm.davidson.edu/ChemistryApplets/AtomicOrbitals/ZeffSize.html

Wiązanie chemiczne:
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/chemical/bond.html#c1

Orbitale molekularne (MO) wiążące i antywiążące:
http://chemed.chem.purdue.edu/genchem/topicreview/bp/ch8/mo.html#valence
Orbitale dla H2:
wiążące:
http://www.shef.ac.uk/chemistry/orbitron/MOs/H2/1s1s-sigma/index.html
antywiążące:
http://www.shef.ac.uk/chemistry/orbitron/MOs/H2/1s1s-sigma-star/index.html
Orbitale dla N2 (proszę wybrać z menu u dołu, po lewej stronie ekranu):
http://www.shef.ac.uk/chemistry/orbitron/
Orbitale molekularne wody:
http://www.sbu.ac.uk/water/h2oorb.html
Orbitale molekularne (typu pi) etylenu:
http://web.chem.ucla.edu/~harding/ethyleneorbitals.html
Orbitale molekularne (typu pi) butadienu:
http://web.chem.ucla.edu/~harding/butadieneorbitals.html

Symetria:
http://www.phys.ncl.ac.uk/staff/njpg/symmetry/Molecules_pov.html

Orbitale zhybrydyzowane:
http://www.science.uwaterloo.ca/~cchieh/cact/c120/hybrid.html
http://www.shef.ac.uk/chemistry/orbitron/
http://www.mhhe.com/physsci/chemistry/essentialchemistry/flash/hybrv18.swf
http://www.mikeblaber.org/oldwine/chm1045/notes/Geometry/Hybrid/Geom05.htm
http://www.chm.davidson.edu/ChemistryApplets/AtomicOrbitals/hybrid.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Orbital_hybridisation
http://www.uwosh.edu/faculty_staff/gutow/Orbitals/N/sp2%20hybrid.shtml
http://www.science.uwaterloo.ca/~cchieh/cact/c120/hybridcarbon.html

Układ okresowy Mendelejewa:
http://www.webelements.com/

Potencjały jonizacji:
http://chemed.chem.purdue.edu/genchem/topicreview/bp/ch7/ie_ea.html

Promienie atomowe:
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/chemical/atomrad.html#c1

Powinowactwa elektronowe:
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/chemical/eleaff.html
http://chemed.chem.purdue.edu/genchem/topicreview/bp/ch7/ie_ea.html
http://users.rcn.com/ [...] /Electronegativity.html

VSEPR:
http://www.faidherbe.org/site/cours/dupuis/vseprev.htm

Idee chemii kwantowej

Lucjan Piela

Autor, uznany dydaktyk, zadbał o to, by studenci poznawali chemię kwantową w sposób łatwy i przyjemny, czemu służy zarówno potoczysty język wykładu, jak również sugestywne rysunki wykonane przez autora.

więcej »

Copyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88