kwasica

kwasica, acydoza, acidosis, zaburzenie równowagi kwasowo-zasadowej organizmu w następstwie zwiększonej zawartości jonów wodorowych H+ lub zmniejszenia stężenia wodorowęglanów w płynach ustrojowych, objawiające się ich obniżonym pH; wyróżnia się m.in. k. metaboliczną (w wyniku nadmiernego wytwarzania kwasów nielotnych w organizmie lub utraty wodorowęglanów), k. oddechową (będąca rezultatem hiperkapnii, zwiększonego stężenia dwutlenku węgla we krwi) oraz k. towarzyszące niektórym jednostkom chorobowym (k. cukrzycowa, k. mocznicowa).

Multimedialna encyklopedia powszechna PWN. Edycja 2009

Multimedialna Encyklopedia PWN 2009»

Nowa lepsza i najbardziej aktualna Multimedialna encyklopedia powszechna PWN!

A w niej:

  • ponad 140 000 haseł,
  • 10 000 ilustracji,
  • 574 nowych tabel,
  • 141 nowych kalendariów,
  • 200 nowych cytatów.
Copyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88