klasy enzymów

klasy enzymów, klasyfikacja enzymów w zależności od rodzaju katalizowanej reakcji na sześć klas: 1) oksydoreduktazy – katalizujące reakcje utleniania i redukcji, 2) transferazy – katalizujące reakcje przenoszenia grup funkcyjnych, 3) hydrolazy – katalizujące reakcje hydrolizy, czyli rozpadu wiązań z udziałem wody, 4) liazy – katalizujące niehydrolityczne rozrywanie wiązań, 5) izomerazy – katalizujące reakcje izomeryzacji, czyli przegrupowania wewnątrzcząsteczkowego, 6) ligazy – katalizujęce tworzenie wiązań połączone z hydrolizą ATP; w klasach wyróżnia się kolejno podklasy i pod-podklasy, a następnie każdy enzym ma kolejną liczbę w pod-podklasie, jest więc zidentyfikowany przez czteroczłonowy numer, np. trypsyna ma numer EC 3.4.21.4 (EC – Enzyme Commission).

Multimedialna encyklopedia powszechna PWN. Edycja 2009

Multimedialna Encyklopedia PWN 2009»

Nowa lepsza i najbardziej aktualna Multimedialna encyklopedia powszechna PWN!

A w niej:

  • ponad 140 000 haseł,
  • 10 000 ilustracji,
  • 574 nowych tabel,
  • 141 nowych kalendariów,
  • 200 nowych cytatów.
Copyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88