cechy sprzężone z płcią

cechy sprzężone z płcią, szczególny przypadek → sprzężenia genów, powstający wtedy, gdy gen warunkujący daną cechę fenotypową, nie mającą z reguły nic wspólnego z pierwszo- czy drugorzędowymi cechami płciowymi jest zlokalizowany w → chromosomie X (na przykład hemofilia); powoduje to, że w pewnych krzyżówkach dana cecha występuje jedynie u osobników płci heterogametycznej, natomiast znacznie rzadziej u homogametycznej; geny zlokalizowane w → chromosomie Y wpływają jedynie na wystąpienie cechy u płci heterogametycznej, przekazywane są z ojca na syna.

Multimedialna encyklopedia powszechna PWN. Edycja 2009

Multimedialna Encyklopedia PWN 2009»

Nowa lepsza i najbardziej aktualna Multimedialna encyklopedia powszechna PWN!

A w niej:

  • ponad 140 000 haseł,
  • 10 000 ilustracji,
  • 574 nowych tabel,
  • 141 nowych kalendariów,
  • 200 nowych cytatów.
Copyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88